Başkan'ın Mesajı

Günümüzden yaklaşık 100 yıl kadar önce, 1900'lü yılların ilk çeyreğinde ortaya çıkan bir kıvılcım, nesilden nesile aksederek kuru meyve işleme ve ihracatı dalında halen dördüncü nesil tarafından idame ettirilen firmamızın oluşumuna öncülük etmiştir.

Yıllar boyunca dürüstlük, sözüne güvenirlik, iş ahlakı ve kalitede devamlılık çerçevesine yerleşerek güçlü bir ateş haline gelen bu kıvılcım, firmamızı, sektöründe akla gelen ilk firmalardan olma özelliğine taşımıştır ve bu taşıma dünya ölçeğinde devam etmektedir.

Bu süre zarfında karşılaşılan tüm olumsuz koşullarına rağmen Şentaş, bu vasfını ısrarla sürdürmüş ve kurumsal bir kimlik kazanmıştır.

Bu kimlik,

*en iyisini yapma,

*çalışana değer verme,

*iyi ahlakına azami derecede riayet etme,

*temasta olduğu geniş bir yelpazede yer alan tüm taraflarla sağlıklı ilişkiler kurma,

*yasalara ve topluma karşı gerekli duyarlılığı gösterme gibi ilkeleri yaşayarak ve yaşatarak kazanılmıştır.

Bizler için her zaman bir övünç kaynağı ve yol gösterici olan bu kimliğin devam edebilmesi ve kalıcı olması, tüm çalışanların gayretleri ile mümkün olacaktır.

Bu amaca ulaşırken prensiplerimiz;müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutmak, insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda hiçbir koşulda taviz vermemek;faaliyetlerimizin her aşamasında hijyen şartlarına, teknolojik gerekliliklere ve hem ulusal hem uluslararası mevzuatlara özen göstererek proseslerimizin her aşaması izlenebilir kılmak ve üretimimizi, kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin tüm şartlarını yerine getirerek ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyecek şekilde gerçekleştirmektedir.

Kalitemize ayırt edebilir olmak için olağan şeyleri olağanüstü mükemmellikte yapmayı başarabilmeliyiz.

Çünkü bizin için kalite, bir sonuç değil, sürekli mükemmeli arayıştır.

Bu arada unutmamalıyız ki; sağlıklı, hijyenik ve güvenli gıdalar ancak sağlıklı çalışanlar ve sağlıklı çevre koşulları ile üretebilirler.

O halde müessemizi gelecek nesillere taşıma konusunda yukarıda zikiredilen ilkelerin benimsenmesi ve bunlardan asla taviz verilmemesi tüm çalışanlar için vaz geçilmez hale gelmeli ve görevlerimizi yerine getirirken sloganımız, içinde her çalışanımız için farklı bir sorumluluk ifadesi taşıyan; "en iyisini yapmak"olmalıdır.