VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. Maddesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin haklarını kullanabilmeleri amacı ile bu form hazırlanmıştır.

Kanunda belirtildiği üzere yapılacak olan başvurularınızın Türkçe olması gerekmektedir.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede ‘yazılı’ şekilde Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak fiziki ortamdan, noter kanalıyla veya kayıtlı elektronik posta ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvuruların iadeli taahhütlü mektupla yahut şahsen 1353 Sk.No:1 D:106 Konak İZMİR adresine yapılması gerekmektedir. Elektronik ortamda başvuru yapmak isteyen veri sahipleri, şirketimize ait sentastarimurunleri@hs01.kep.tr KEP adresine mail gönderebilirler.

Yazılı başvurularda evrakın tebliğ edildiği, diğer hallerde ise başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Şirketimize yapılan başvurular, Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin şirkete ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Başvurularınıza cevaplarımız, Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ SAHİBİNİN;