Protoben

PROTOBEN
MUKAVVA KUTU SELOFANA SARILI KÖPÜK TABAK SELOFANA SARILI KARTON KUTU SELOFANA SARILI HASIR SEPET

- 5 Kg. Pencereli Karton (F4.1)

- 12,5 Kg. Karton (F4.2)

- 12 Kg. (6x2 Kg) Karton (F4.3)

- 12 Kg. (4x3 Kg) Karton (F4.4)

- 15 Kg. ( 3x5 Kg) Karton (F4.5)

- 250 Gr. (F4.6)

- 400 Gr. (F4.7)

- 500 Gr. (F4.8)

- 250 Gr. (F4.9)

- 400 Gr. (F4.10)

- 500 Gr. (F4.11)

- 1.000 Gr. (F4.12)

- 250 Gr. (F4.13)

- 500 Gr. (F4.14)

BOYUT KG
1 36-40
2 41-45
3 46-50
4 51-55
5 56-60
6 61-65