Sarnıç - İzmir Germencik - Aydın
10.000 m2 of processing area 2.000 m2 of raw material collecting and pre-selection center
10.000 m2 of processing area 1500 m2 of outside area